Archiv štítku: vzdělání pro dívky

Michelle Obama: „Třikrát hurá pro CARE.“

Bývalá první dáma USA Michelle Obama podporuje vzdělávání chudých dívek a organizaci CARE si vybrala za partnera projektu na podporu vzdělávání dívek v chudých zemích. Cílem společné iniciativy „Let Girls Learn“ bylo v roce 2016 poskytnout vzděláním 3 milionům dívek ze sedmi zemí světa. „CARE se věnuje dívkám ve válečných oblastech, které nemohou chodit do základní školy. Pomáhá jim dohnat zameškanou látku a dokončit střední, či dokonce vysokou školu,“ říká Michelle Obama a s úsměvem dodává: „Třikrát hurá pro CARE!“

„Máme velkou radost, že jsme v rámci partnerství s ,Let Girls Learn’ zajistili kvalitní vzdělání třem milionům dívek a umožnili jim lepší budoucnost,” říká Joyce Adolwa, ředitelka úseku CARE, který se zaměřuje na podporu dívek. „Je dokázané, že když dívky získají vzdělání, těží z toho celá společnost. Dívky, které navštěvují školu, jsou méně náchylné k nemocem, mají větší šanci na zvýšení své ekonomické soběstačnosti a vdávají se v dospělém věku,“ dodává Joyce Adolwa.

Ohrožené dívky můžete podpořit libovolným finančním darem.

Na světě je přes 60 milionů dívek, které kvůli válečným konfliktům nemohou chodit do školy –  z toho polovina v dospívajícím věku. Program Michelle Obamové a CARE poskytuje dívkám, které nebyly schopny buď zahájit, nebo dokončit základní školu, intenzivní učební plán. CARE klade důraz na budování sebevědomí dívek a učí je dovednosti, které potřebují k překonání sociálních a ekonomických faktorů, jež jim komplikují školní docházku. Pozornost je věnována také rodičům, jejichž podpora je pro vzdělání dívek nezbytná. CARE zapojuje i muže a chlapce, aby své sestry a dcery ve vzdělání podporovali.

Díky projektu dívky z nejodlehlejších oblastí na indickém venkově dokončily střední školu, a některé nastoupily na univerzitu. Dívky, které byly součástí programu, měly 95% úspěšnost v přijímacích zkouškách na střední školu. CARE v programu pokračuje i v letošním roce a rozšířila působnost také do Afghánistánu, Bangladéše, Malawi, Mali, Nepálu, Pákistánu a Somálska.

Malé účastnice kurzu CARE v Indii. Foto: Sankalpa Acharya/CARE Indie

Malé účastnice kurzu CARE v Indii. Foto: Sankalpa Acharya/CARE Indie

Jižní Súdán je pětiletá dívka

Foto: Lucy Beck/CARE

Nyahok si na útěku z domova nemohla vzít žádné hračky. Hraje si alespoň se starým železným kolem. Foto: Lucy Beck/CARE

Pětiletá holčička Nyahok Puok se narodila v zimě 2011, krátce poté, co Jižní Súdán vyhlásil nezávislost. Je stejně stará jako její vlast, a stejně jako ona toho za tak krátkou dobu hodně zažila. Už ve třech letech musela spolu s rodiči utéci před hrůzami ozbrojeného konfliktu, když se boje dostaly až k její vesnici Mankien na severu země. V provizorním domě o jedné místnosti přespává s rodiči a pěti sourozenci.

V Jižním Súdánu mohou děti od tří let chodit do školky. Nyahok v ní ale nikdy nebyla, i když po tom touží. Kvůli bojům se její rodina rok a půl ukrývala v lese. Dnes nemají peníze na uniformu ani na školní pomůcky. Na útěku přišli o vše, co by jim mohlo zajistit obživu: dobytek jim ukradli a úroda byla zničena. Místo školy tak Nyahok pomáhá s domácími pracemi, mezi které patří zajišťování vody na pití a vaření, pro niž chodí několikrát denně. Dostupnost vody ve vesnici je špatná, ve studnách není dost vody a často vyschnou úplně. Proto musejí lidé z vesnice často používat vodu z řeky nebo z mělkých studní, ve kterých je voda znečištěná. Špinavá voda a špatné hygienické podmínky jsou nejčastější příčinou nemocí. Také Nyahok byla nedávno těžce nemocná: letos na jaře onemocněla malárií a trpěla podvýživou. Vyléčila se na klinice podporované CARE díky štědrosti dárců z celého světa.

Nyahok nemá žádné hračky, protože při útěku musela všechno nechat doma. Než propukl konflikt, měla různé věci na hraní, i panenku. Ráda si hraje na vaření, skutečné jídlo je pro ni ale vzácné. Jako mnoho dalších dětí i dospělých na útěku, i ona dostává jen jedno nebo dvě jídla denně a každý den je pro ni  bojem o přežití. Dožít se pěti let znamená v Jižním Súdánu skoro zázrak. Dítě zde má totiž 27krát menší šanci, že se dožije pěti let, než dítě v České republice.

Po více nech třech letech bojů je největším problémem Jižního Súdánu nedostatek potravin. Každý třetí člověk zde trpí nedostatkem jídla. Pro Nyahok a její rodinu to znamená jídlo jen jednou nebo dvakrát denně. Před válkou měli dobytek, který jim dával mléko, a pěstovali kukuřici a další plodiny. Během útoků byla jejich zvířata zabita a úroda spálena. Bez nich jí Nyahok a její rodina jen pokrmy, kterým říkají „vodové jídlo“: zrní vařené s vodou a divokými bylinami, které najdou v okolním lese. Aby si Nyahočina matka přivydělala a zajistila dětem lepší živobytí, pracuje na trhu, nosí vodu, sbírá dřevo a prodává je ostatním rodinám. Otec se snaží znovu začít s hospodařením na poli.

Pokud chcete spolu s CARE pomoci dívkám z Jižního Súdánu, jako je Nyahok, aby měly přístup k jídlu, pitné vodě, lékařské péči a vzdělání, pošlete jim ještě dnes svůj balík pomoci. Každý dar jim pomůže zlepšit život a zvýšit soběstačnost.

Válečný konflikt v Jižním Súdánu si už vyžádal statisíce životů obyvatel. Přes 5 milionů lidí potřebuje akutně humanitární pomoc.  Lidé kvůli zničené úrodě hladoví a 900 000 dětí trpí podvýživou. Naléhavě tu chybí dostatek pitné vody, dále pak léky a lékařská pomoc. V takových podmínkách je při porodu často ohrožen život matky i dítěte.

Od začátku krize v roce 2013 pomáhá CARE uprchlíkům z Jižního Súdánu přežít v neúnosné a život ohrožující situaci. Každý dar pomůže zajistit jídlo a lékařskou péči dětem, jako je Nyahok.
Pro představu uvádíme náklady spojené se základními potřebami dětí:

  • 1 potravinový balík CARE v hodnotě 300 Kč zajistí terapeutickou vysokokalorickou výživu jednomu podvyživenému dítěti na dva týdny.
  • 1 porodní balík CARE v hodnotě 650 Kč uhradí těhotné ženě bezpečný porod ve zdravotnickém zařízení.
  • 1 zdravotní balík CARE v hodnotě 900 Kč přispěje na výjezd lékařů za pacienty do odlehlých oblastí.

Quadan ze Somálska: „Vichřice nám zbořila dům, teď máme stan.“

 

Quadan (28) s dětmi v táboře Burao. Foto: Johanna Mitscherlich/CARE

Quadan (28) s dětmi v táboře Burao. Foto: Johanna Mitscherlich/CARE

„Když jsem byla mladší, sucha a povodně měly jména,“ vzpomíná svobodná matka Quadan (28). „Dnes jsou však přírodní katastrofy tak časté, že už je ani nestíháme pojmenovat.“ Quadan žije od roku 2002 v uprchlickém táboře v Burao v somálském autonomním regionu Somaliland. Před pár týdny silná bouře rozbortila její přístřešek. „Postavili jsme si alespoň stan,“ říká statečně mladá žena. „Sucha a bouřky už jsme v minulosti mnohokrát zažili a dařilo se nám napravit škody. Teď nám ale domy padají jako na běžícím pásu. Sotva ho postavíme, přijde další katastrofa a nám opět zbydou jen sutiny,“ vysvětluje Quadan. Její šestiletá dcera Ubahe chodí v táboře do školy, kterou podporuje CARE.

Pomáhejte spolu s námi vzdělávání dětí a přispějte na naši činnost v Africkém rohu libovolnou finanční částkou.

Základní školní docházku přitom v Somálsku absolvuje jen polovina dětí. CARE školám v Somálsku a Somalilandu poskytuje učební pomůcky, zajišťuje učitele, zařizuje třídy a prostory vyhrazené dívkám. Od té doby, co CARE podporuje školu v táboře, stoupl počet studentů ze 300 na 450 žáků. Většina z nově zapsaných studentů jsou dívky.

CARE podporuje u, kterou navštěvuje i Quadanina dcera (uprostřed). Foto: Johanna Mitscherlich/CARE

CARE podporuje školu, kterou navštěvuje i Quadanina dcera (uprostřed). Foto: Johanna Mitscherlich/CARE

Mnoho lidí ztratilo v oblasti Afrického rohu své domovy podobně jako Quadan. Na vině jsou klimatické změny počasí a neblaze proslulý hydrometeorologický jev El Niño. CARE proto nyní shromažďuje prostředky, abychom pomohli v oblasti napravit škody, které ničivé počasí napáchalo. Podle nedávných odhadů by mohly účinky El Niña letos mírně oslabovat. Pro regiony v oblasti Afrického rohu, které jsou El Niñem již nyní silně postiženy, to však je chabá útěcha.

Mnoho vesnic v Somálsku a Somalilandu postrádá přístup k pitné vodě. Nedostatkem čisté pitné vody zde trpí 2,9 milionu lidí. Foto Johanna Mitscherlich/CARE

Mnoho vesnic v Somálsku a Somalilandu postrádá přístup k pitné vodě. Nedostatkem vody zde trpí 2,9 milionu lidí. Foto Johanna Mitscherlich/CARE

V roce 2015 byly podle OSN potřebné finanční prostředky na včasné předcházení katastrofám a akutní pomoc při mimořádných událostech poskytovány pouze ze 49 procent.

CARE distribuuje jídlo v Etiopii více než 360 000 lidí, stará se o 100 000 podvýživou postižených dětí a matek a více než 40 000 lidí umožňuje přístup k čisté pitné vodě.

V Etiopii, Somálsku a Keni CARE pomáhá komunitám vybudovat rezervy a připravit se na sucho, distribuuje například semena plodin odolných vůči suchu či zakládá malé spořicí skupiny.