Archiv štítku: Jižní Súdán

Jižní Súdán je pětiletá dívka

Foto: Lucy Beck/CARE

Nyahok si na útěku z domova nemohla vzít žádné hračky. Hraje si alespoň se starým železným kolem. Foto: Lucy Beck/CARE

Pětiletá holčička Nyahok Puok se narodila v zimě 2011, krátce poté, co Jižní Súdán vyhlásil nezávislost. Je stejně stará jako její vlast, a stejně jako ona toho za tak krátkou dobu hodně zažila. Už ve třech letech musela spolu s rodiči utéci před hrůzami ozbrojeného konfliktu, když se boje dostaly až k její vesnici Mankien na severu země. V provizorním domě o jedné místnosti přespává s rodiči a pěti sourozenci.

V Jižním Súdánu mohou děti od tří let chodit do školky. Nyahok v ní ale nikdy nebyla, i když po tom touží. Kvůli bojům se její rodina rok a půl ukrývala v lese. Dnes nemají peníze na uniformu ani na školní pomůcky. Na útěku přišli o vše, co by jim mohlo zajistit obživu: dobytek jim ukradli a úroda byla zničena. Místo školy tak Nyahok pomáhá s domácími pracemi, mezi které patří zajišťování vody na pití a vaření, pro niž chodí několikrát denně. Dostupnost vody ve vesnici je špatná, ve studnách není dost vody a často vyschnou úplně. Proto musejí lidé z vesnice často používat vodu z řeky nebo z mělkých studní, ve kterých je voda znečištěná. Špinavá voda a špatné hygienické podmínky jsou nejčastější příčinou nemocí. Také Nyahok byla nedávno těžce nemocná: letos na jaře onemocněla malárií a trpěla podvýživou. Vyléčila se na klinice podporované CARE díky štědrosti dárců z celého světa.

Nyahok nemá žádné hračky, protože při útěku musela všechno nechat doma. Než propukl konflikt, měla různé věci na hraní, i panenku. Ráda si hraje na vaření, skutečné jídlo je pro ni ale vzácné. Jako mnoho dalších dětí i dospělých na útěku, i ona dostává jen jedno nebo dvě jídla denně a každý den je pro ni  bojem o přežití. Dožít se pěti let znamená v Jižním Súdánu skoro zázrak. Dítě zde má totiž 27krát menší šanci, že se dožije pěti let, než dítě v České republice.

Po více nech třech letech bojů je největším problémem Jižního Súdánu nedostatek potravin. Každý třetí člověk zde trpí nedostatkem jídla. Pro Nyahok a její rodinu to znamená jídlo jen jednou nebo dvakrát denně. Před válkou měli dobytek, který jim dával mléko, a pěstovali kukuřici a další plodiny. Během útoků byla jejich zvířata zabita a úroda spálena. Bez nich jí Nyahok a její rodina jen pokrmy, kterým říkají „vodové jídlo“: zrní vařené s vodou a divokými bylinami, které najdou v okolním lese. Aby si Nyahočina matka přivydělala a zajistila dětem lepší živobytí, pracuje na trhu, nosí vodu, sbírá dřevo a prodává je ostatním rodinám. Otec se snaží znovu začít s hospodařením na poli.

Pokud chcete spolu s CARE pomoci dívkám z Jižního Súdánu, jako je Nyahok, aby měly přístup k jídlu, pitné vodě, lékařské péči a vzdělání, pošlete jim ještě dnes svůj balík pomoci. Každý dar jim pomůže zlepšit život a zvýšit soběstačnost.

Válečný konflikt v Jižním Súdánu si už vyžádal statisíce životů obyvatel. Přes 5 milionů lidí potřebuje akutně humanitární pomoc.  Lidé kvůli zničené úrodě hladoví a 900 000 dětí trpí podvýživou. Naléhavě tu chybí dostatek pitné vody, dále pak léky a lékařská pomoc. V takových podmínkách je při porodu často ohrožen život matky i dítěte.

Od začátku krize v roce 2013 pomáhá CARE uprchlíkům z Jižního Súdánu přežít v neúnosné a život ohrožující situaci. Každý dar pomůže zajistit jídlo a lékařskou péči dětem, jako je Nyahok.
Pro představu uvádíme náklady spojené se základními potřebami dětí:

  • 1 potravinový balík CARE v hodnotě 300 Kč zajistí terapeutickou vysokokalorickou výživu jednomu podvyživenému dítěti na dva týdny.
  • 1 porodní balík CARE v hodnotě 650 Kč uhradí těhotné ženě bezpečný porod ve zdravotnickém zařízení.
  • 1 zdravotní balík CARE v hodnotě 900 Kč přispěje na výjezd lékařů za pacienty do odlehlých oblastí.

Pomoc uprchlíkům mě vymanila z chudoby

Balíky trávy Juliet v Ugandě přinesly štěstí. Foto:

Balíky trávy přinesly Juliet štěstí. Foto: CARE

V ugandském táboře Rhino momentálně žije téměř 25 tisíc jihosúdánských uprchlíků. Jihosúdánci prchají před boji, které mezi vládou prezidenta Salva Kiira a rebely propukly v prosinci 2013. Válka připravila o domov tisíce lidí, kteří nyní žijí v táborech přímo v Jižním Súdánu nebo i za jeho hranicemi. Uganda přijala na 100 tisíc jihosúdánských uprchlíků a ubytovala je v táborech, které se nacházejí v několika oblastech země. CARE působí právě v táboře Rhino v západonilském okrese Arua, který se nachází asi 70 kilometrů od hranice s Jižním Súdánem. Projekty zde běží od ledna 2014, a to díky finanční podpoře z České republiky a od Populačního fondu OSN.

K místním obyvatelům, kteří se zapojili do pomoci uprchlíkům, patří také Juliet (28), matka čtyř děti ve věku od devíti do jednoho a půl let. Takto vypráví svůj příběh s dobrým koncem:

„Žiju v oblasti poblíž uprchlického tábora Rhino od dětství. Je to chudý a odlehlý kraj. Prarodiče nám vyprávěli, že tady dřív žili bílí nosorožci a jiná divoká zvířata. Většina zvěře však vyhynula v sedmdesátých letech kvůli válce a jiným příčinám. Dřív tu rostl sezam a bavlna, které lidem poskytovaly obživu a byly zdrojem příjmů. Obchod s bavlnou se však zhroutil. Situaci ještě zhoršovaly epidemie nemocí a stále nevyzpytatelnější srážky. V Nilu také ubylo ryb. Proto je pro nás stále těžší si zajistit živobytí. Jsme uzavřená komunita, žijeme v divočině. Byly doby, kdy jsem si musela vystačit s necelými deseti korunami denně.

Když jsme se dozvěděla, že nedaleko od naší vesnice vznikl tábor Rhino pro jihosúdánské uprchlíky, chtěla jsem jim pomoci, protože v jejich zemi je válka. Také naši představitelé nás vyzývali, abychom se pokusili společně žít v harmonii, protože v sedmdesátých letech jsme to byli my, kdo pro změnu utíkali před válkou do Súdánu. Měli jsme obavy, jak si uprchlíci poradí ve zdejších nehostinných podmínkách, jak zvládneme jazykovou bariéru, ale na pomoc nám přišly humanitární organizace. A tehdy jsem začala přemýšlet, jak bych se mohla zapojit i já.

Brzy jsem se dozvěděla, že CARE hledá dodavatele trávy na stavbu chatek a latrín pro nejzranitelnější uprchlíky – staré lidi, těhotné ženy a svobodné matky, sirotky – a že na tuto práci přednostně přijímají ženy. A tak jsem začala dodávat materiál na stavbu chatek . Celkem jsme jich postavili osmdesát a k tomu jsme zbudovali 16 latrín. Ohrožení lidé se mohli v chatkách skrýt před nepřízní počasí, latríny zlepšovaly hygienu v táboře a já díky práci zlepšila příjem své rodiny. Z denního desetikorunového příjmu jsem během pěti měsíců měla osmdesát korun. Díky tomu se celá má rodina pozvedla z chudoby. Z vydělaných peněz jsem zaplatila školné svým dětem a sourozencům a zajistila léčbu bratrovi, který onemocněl žloutenkou. Také jsme si koupila krávu a kozu. Koza je teď březí. Vypadá to, že budeme brzy mít malé stádečko. Také jsem koupila sazenice manioku, který mi doporučila CARE, protože je odolnější vůči suchům. Část úrody si nechám pro vlastní potřebu a zbytek chci prodat. Měla jsem velké štěstí, že jsem mohla pomoci celé své rodině. Zaměstnávám nyní dvacet dalších žen z vesnice, které kosí trávu na stavbu chatek.

Naše projekty, které dávají šanci ohroženým ženám, můžete podpořit libovolným finančním darem.

Příchod uprchlíků mně i mnohým dalším lidem z naší komunity otevřel oči. Od pracovníků z humanitárních organizací jsem se naučila, jak využít skryté příležitosti. My místní se nyní s uprchlíky scházíme na pravidelných poradách, kde se společně snažíme řešit problémy, sdílet nápady a pomáhat si. Jako hostitelská země nyní půjčujeme uprchlíkům půdu, aby se o ni starali. Od té doby, co jsou tady, se cítíme lépe, protože je nás víc a díky vládě a humanitárním organizacím se náš kraj rozvíjí.

Děkuji CARE za všechnu podporu, za to, že vede komunity k vlastní samosprávě a bere je jako partnery. Za to, že dává příležitost jak uprchlíkům, tak místním. Nikdy nezapomenu, jak mi CARE pomohla a posílila naše harmonické soužití.“

Juliet s dětmi přebírají rýži. „Teď už si můžeme dovolit vybrané jídlo jako je rýže, na které jsme dříve neměli peníze.“ Foto: CARE

Juliet s dětmi přebírají rýži. „Teď už si můžeme dovolit vybrané jídlo jako je rýže, na které jsme dříve neměli peníze.“ Foto: CARE

Reportáž z ugandského tábora Rhino a činnosti české CARE si můžete přečíst na portálu Hedvábná stezka.

Tento projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci humanitární pomoci poskytované do zahraničí.