Jižní Súdán je pětiletá dívka

Foto: Lucy Beck/CARE

Nyahok si na útěku z domova nemohla vzít žádné hračky. Hraje si alespoň se starým železným kolem. Foto: Lucy Beck/CARE

Pětiletá holčička Nyahok Puok se narodila v zimě 2011, krátce poté, co Jižní Súdán vyhlásil nezávislost. Je stejně stará jako její vlast, a stejně jako ona toho za tak krátkou dobu hodně zažila. Už ve třech letech musela spolu s rodiči utéci před hrůzami ozbrojeného konfliktu, když se boje dostaly až k její vesnici Mankien na severu země. V provizorním domě o jedné místnosti přespává s rodiči a pěti sourozenci.

V Jižním Súdánu mohou děti od tří let chodit do školky. Nyahok v ní ale nikdy nebyla, i když po tom touží. Kvůli bojům se její rodina rok a půl ukrývala v lese. Dnes nemají peníze na uniformu ani na školní pomůcky. Na útěku přišli o vše, co by jim mohlo zajistit obživu: dobytek jim ukradli a úroda byla zničena. Místo školy tak Nyahok pomáhá s domácími pracemi, mezi které patří zajišťování vody na pití a vaření, pro niž chodí několikrát denně. Dostupnost vody ve vesnici je špatná, ve studnách není dost vody a často vyschnou úplně. Proto musejí lidé z vesnice často používat vodu z řeky nebo z mělkých studní, ve kterých je voda znečištěná. Špinavá voda a špatné hygienické podmínky jsou nejčastější příčinou nemocí. Také Nyahok byla nedávno těžce nemocná: letos na jaře onemocněla malárií a trpěla podvýživou. Vyléčila se na klinice podporované CARE díky štědrosti dárců z celého světa.

Nyahok nemá žádné hračky, protože při útěku musela všechno nechat doma. Než propukl konflikt, měla různé věci na hraní, i panenku. Ráda si hraje na vaření, skutečné jídlo je pro ni ale vzácné. Jako mnoho dalších dětí i dospělých na útěku, i ona dostává jen jedno nebo dvě jídla denně a každý den je pro ni  bojem o přežití. Dožít se pěti let znamená v Jižním Súdánu skoro zázrak. Dítě zde má totiž 27krát menší šanci, že se dožije pěti let, než dítě v České republice.

Po více nech třech letech bojů je největším problémem Jižního Súdánu nedostatek potravin. Každý třetí člověk zde trpí nedostatkem jídla. Pro Nyahok a její rodinu to znamená jídlo jen jednou nebo dvakrát denně. Před válkou měli dobytek, který jim dával mléko, a pěstovali kukuřici a další plodiny. Během útoků byla jejich zvířata zabita a úroda spálena. Bez nich jí Nyahok a její rodina jen pokrmy, kterým říkají „vodové jídlo“: zrní vařené s vodou a divokými bylinami, které najdou v okolním lese. Aby si Nyahočina matka přivydělala a zajistila dětem lepší živobytí, pracuje na trhu, nosí vodu, sbírá dřevo a prodává je ostatním rodinám. Otec se snaží znovu začít s hospodařením na poli.

Pokud chcete spolu s CARE pomoci dívkám z Jižního Súdánu, jako je Nyahok, aby měly přístup k jídlu, pitné vodě, lékařské péči a vzdělání, pošlete jim ještě dnes svůj balík pomoci. Každý dar jim pomůže zlepšit život a zvýšit soběstačnost.

Válečný konflikt v Jižním Súdánu si už vyžádal statisíce životů obyvatel. Přes 5 milionů lidí potřebuje akutně humanitární pomoc.  Lidé kvůli zničené úrodě hladoví a 900 000 dětí trpí podvýživou. Naléhavě tu chybí dostatek pitné vody, dále pak léky a lékařská pomoc. V takových podmínkách je při porodu často ohrožen život matky i dítěte.

Od začátku krize v roce 2013 pomáhá CARE uprchlíkům z Jižního Súdánu přežít v neúnosné a život ohrožující situaci. Každý dar pomůže zajistit jídlo a lékařskou péči dětem, jako je Nyahok.
Pro představu uvádíme náklady spojené se základními potřebami dětí:

  • 1 potravinový balík CARE v hodnotě 300 Kč zajistí terapeutickou vysokokalorickou výživu jednomu podvyživenému dítěti na dva týdny.
  • 1 porodní balík CARE v hodnotě 650 Kč uhradí těhotné ženě bezpečný porod ve zdravotnickém zařízení.
  • 1 zdravotní balík CARE v hodnotě 900 Kč přispěje na výjezd lékařů za pacienty do odlehlých oblastí.