Posilme ženy v nouzi a ony posílí nás

Devítiměsíční Rašmí dostala po zemětřesení v Nepálu zápal plic. CARE zajistila léčbu.

Devítiměsíční Rašmí dostala po zemětřesení v Nepálu zápal plic. CARE zajistila léčbu.

Ženy tvoří polovinu světového obyvatelstva, vykonávají dvě třetiny všech pracovních hodin na světě, ale vydělávají jen třetinu celosvětového příjmu  a vlastní méně než dvě procenta země. Jsou nadprůměrně postiženy chudobou, diskriminací, sociálním vyloučením a přírodními katastrofami.  Přitom když pomůžeme jedné ženě nebo dívce z chudoby, má z toho prospěch celá komunita.

  • Když mají ženy vlastní příjem, investují většinu z toho do své rodiny.
  • Za jeden rok, ve kterém dívka navštěvuje školu, může potom zvýšit rodinný příjem až o dvacet procent.
  • Když dívky v rozvojových zemích získají vzdělání, vdají se o čtyři roky později a mají méně dětí.

Právě proto věnujeme v CARE obzvláštní pozornost ženám a dívkám, klademe důraz na posilování jejich role, práv a bezpečí ve společnosti. Z naší nové studie vyplynulo, že ženy zažívají během přírodních či válečných katastrof celou řadu vážných problémů: smrt jim hrozí až čtrnáctkrát častěji, a přežijí-li, hrozí jim v nastalé nepřehledné situaci znásilnění a jiné formy násilí.

Ženy se přitom dokáží postarat samy o sebe i o své blízké. Je-li jim umožněn přístup k potřebným znalostem, jsou schopné ochránit své děti i celé komunity před neštěstím, ať už jde o přírodní katastrofu či potravinovou krizi. Zkušenosti CARE ukazují, že v komunitách, kde dostanou ženy šanci na zemědělské mikropodnikání, zcela mizí podvýživa. Také proto cílí CARE šedesát procent svých projektů a pomoci na posilování žen a dívek a do roku 2020 bychom chtěli ztrojnásobit finanční prostředky, které vydáváme na podporu žen.

Více se o naší podpoře žen v nouzi dočtete v této studii.

Projekty CARE, jejichž cílem je podpora žen v nouzi, můžete podpořit zde.